Výsledky vyhľadávania pre zidovsky ucenec

AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
BECALEL židovský rabín a učenec (Jehuda ben, 1525-1609)
FLAVIUS židovský kňaz, učenec a historik (Iosephus, 37/38-100)
SÓFER židovský náboženský učenec (Chatam, 1762-1839)