Výsledky vyhľadávania pre zil nem

ADER žila (nemec.)
ADER žila, po nemecky
BASILIUS latinské, nemecké, cudzie mužské meno (Bazil)
ENGELS nemecký a brazílsky šachista (Ludwig, 1905-1967)
GELEBT žil, po nemecky
HENLEINOVCI príslušníci fašistického hnutia nemeckej menšiny v Čechách, tzv. piata kolóna, založil ho K. Henlein
LEBTE žil, po nemecky
MASER žilka, po nemecky
MÜLLER brazílsky naturalista nemeckého pôvodu (Fritz, 1821-1897)
NOWAK český maliar nemeckého pôvodu, zaslúžilý umelec, nositeľ Radu práce