Výsledky vyhľadávania pre zisk franc

BANASSAC archeologické nálezisko vo Francúzsku
BRASSEMPOUY archeologické nálezisko vo Francúzsku
CURIE francúzsky fyzik a chemik, manžel Marie Curieovej, nositeľ Nobelovej ceny, spoluobjaviteľ rádia a polónia, v roku 1903 získal Nobelovu cenu za fyziku (Pierre, 1859-1906)
JOLIOT-CURIE francúzsky fyzik, člen Parížskej akadémie vied, spoluobjaviteľ umelej rádioaktivity, v roku 1935 získal Nobelovu cenu za chémiu (Frédéric, 1900-1958)
JOLIOTOVÁ-CURIEOVÁ francúzska vedkyňa, dcéra Marie a Pierra Curie a manželka Frédérica Joliot-Curie, v roku 1935 získala Nobelovu cenu za chémiu (Iréne, 1897-1956)
MOISSAN francúzsky chemik, ktorý v roku 1906 získal Nobelovu cenu za chémiu za izolovanie fluóru zo zlúčeniny (Ferdinand Frederick Henri, 1852-1907)
SNR francúzsky výrobca ložísk