Výsledky vyhľadávania pre zivo,

AFFETTUOSO náruživo, s citom - v hudbe (hud.)
AFFETUOSO náruživo, s citom (hud.)
AGILE živo, ľahko, dynamicky (hud.)
ALLEGRO v hudbe: živo, rýchlo, temperamentne, skladba v tomto tempe
ANIMATO oduševnene, oživene, živo, rušno (hud.)
ANIMATO v hudbe živo, oživene
APPASSIONATO v hudbe náruživo, vášnivo, prudko, skladba alebo časť skladby tohoto rázu
FOŠŇA doskové rezivo, foršta
KOLOTAVO krúživo, vírivo
LIVE anglický výraz pre priamy, živý, bezprostredný, vysielaný naživo, vytváraný priamo