Výsledky vyhľadávania pre zivocich

AFINITA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného ovplyvňovania sa
AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
AFRODITKA morský živočích, tzv. morská húsenica
AGONISTICKĚ SPRÁVANIE správanie sa živočíchov rovnakého druhu v krízových alebo konfliktných situáciách
AGROEKOLÓGIA náuka o vzťahoch medzi rastlinami a živočíchmi na poliach
AKINÉZA nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí, neschopnosť pohybovať končatinami
AKVARISTIKA chov a pestovanie vodných živočíchov a rastlín v akváriach
AKVARISTIKA odbor zaoberajúci sa skúmaním života rýb a iných vodných živočíchov a vodných rastlín
AKVÁRIUM umelá vodná nádrž alebo nádoba na chov vodných živočíchov
ALBIKÁCIA neschopnosť rastlín vytvárať chlorofyl, zbelenie pokrývky tela živočíchov v polárnych oblastiach