Výsledky vyhľadávania pre zivocich na ri

AGONISTICKĚ SPRÁVANIE správanie sa živočíchov rovnakého druhu v krízových alebo konfliktných situáciách
AKINÉZA nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí, neschopnosť pohybovať končatinami
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
BIOTOP najmenší prírodný životný priestor, na ktorom žije živočích alebo rastlina
BIOTOP stanovisko, najmenší prírodný životný priestor, na ktorom žije živočích alebo rastlina, životné prostredie istého organizmu
ECHOLOKÁCIA orientácia živočíchov v priestore pomocou vysielania a spätného príjmu ultrazvuku, napr. u netopierov
EMIGRÁCIA nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo, emigranti ako celok, v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie
GEOFÁGIA duševná porucha prejavujúca sa jedením hliny, požieranie pôdy živočíchmi k tomu prispôsobenými
HISTAMÍN silná organická zásada podieľajúca sa na vzniku alergií, zásaditá látka v tkanivách živočíchov so širokým využitím vo farmaceutickom priemysle
CHORDÁT príslušník najvyššieho kmeňa živočíchov