Výsledky vyhľadávania pre zivot lekar

IATROCHÉMIA smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi
PARACELSUS švajčiarsky filozof a lekár, za svojho života označovaný ako "Luther medicíny", inými prenasledovaný (1493-1541)