Výsledky vyhľadávania pre zivy system

BIODIVERZITA vlastnosť všetkých živých systémov vykazovať rozdielnosť, odlišnosť
BIOSYSTÉM živý systém, vzťahy medzi druhmi organizmov
BIOTAXIA systematické usporiadanie živých organizmov
EOBIONT najjednoduchší živý systém