Výsledky vyhľadávania pre zjav

AD OCULOS zjavne, názorne, zrejme, viditeľne
ADOCULOS zjavne, názorne
AKUMULÁCIA hromadný zjavný prejav súhlasu
ANNA svätica, patrónka matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov v strieborných baniach a povrazníkov. Podľa kresťanskej legendy matka Panny Márie, ktorú počala, keď sa jej zjavil anjel.
APERTE zjavne (kniž.)
APOKALYPSA hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie, koniec sveta, katastrofa
BADATEĽNÝ citeľný, jasný, očividný, pozorovateľný, viditeľný, zjavný, zrejmý, zreteľný
BAKER americká černošská speváčka a tanečnica exotického zjavu (Josephine, 1906-1975)
DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
EKLETANTNÝ nápadný, zrejmý, zjavný, vynikajúci