Výsledky vyhľadávania pre zjednotila

UNIFIKOVALA zjednocovala, zjednotila
UNIFIKOVALA zjednotila (kniž.)
ZOMKLA Zjednotila