Výsledky vyhľadávania pre zladovateny sneh

FIRN zľadovatený zrnitý sneh
SREŽ ľadová hmota, zľadovatený sneh, druh snehu, firn