Výsledky vyhľadávania pre zle pejor

ANCIKRIST označenie zlého človeka, zlý človek (pejor.)
BAČOVAŤ zle gazdovať (pejor.)
FAGAN zlé dieťa, pejor.
ROMANÁR kto píše zlé romány (pejor.)
ŠAFÁRIŤ zle, svojvoľne hospodáriť (pejor.)