Výsledky vyhľadávania pre zle iny

ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
BREKCIA zlepenec usadenej horniny s ostrohrannými úlomkami hornín spojenými tmelom
INVOKÁCIA oslovenie, vzývanie, vzletné oslovenie, úvodná veta listiny, úvod eposu
PAPYRUS šachor, vodná rastlina nílskej delty, zlepené prúžky listov tejto rastliny používané v starom Egypte ako materiál na písanie, rukopis písaný na papyruse
PAŠTRNÁK druh zeleniny s chuťou podobnou petržlenu
ZELENINA pestované jedlé rastliny, petržlen