Výsledky vyhľadávania pre zložený materiál

KOMPOZIT zložený materiál vytvorený umelým prepojením jednoduchších materiálov
SKLÁDKA zložený materiál