Výsledky vyhľadávania pre zloženia

DALTONID zlúčenina konštantného zloženia
DEFEKTOSKOPIA kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia
HYBRIDIZÁCIA kríženie, zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu
INDIKÁTOR látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky, ukazovateľ
INTERFEROMETRIA stanovenie indexu lomu svetla s využitím jeho interferencie, metóda analytického určovania zloženia zmesi plynov
ORGANOGRAFIA popis orgánov a ich rozloženia v telách živočíchov a rastlín
OSMOREGULÁCIA zabezpečenie stáleho zloženia vnútorného prostredia organizmu úpravou obsahu vody a solí
PARAMORFÓZA nahradenie jednej látky v hornine inou s rovnakým zložením, zmena štruktúry nerastov bez zmeny ich chemického zloženia
PETROLÓGIA náuka o výskume hornín z hľadiska ich zloženia, súčasť geológie
PIGMENT drobné teliesko kožného farbiva, prášková látka nerozpustná v danom pojive, používaná na farbenie, látka rôzneho chemického zloženia uložená najmä v živočíšnych bunkách