Výsledky vyhľadávania pre zlostiť sa

KATIŤ SA zlostiť sa (expr.)
SOPTIŤ zlostiť sa (expr.)