Výsledky vyhľadávania pre zlozíte

ANABOLIZMUS premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie
BOP džezový štýl s nepravidelným frázovaním a zložitejšou harmóniou
CHROMOPROTEÍNY zložité bielkoviny s obsahom farebnej zložky
LOGARITMUS číslo ktorým je nutné umocniť základ na získanie logaritmovaného čísla, pojem umožňujúci nahradiť zložitejšie matematické operácie jednoduchšími
ODYSEY zložité životné príbehy (kniž.)
POLYMÉR zložitejšia zlúčenina
PROTEÍNY zložité bielkoviny
SOFISTIKOVANÝ dobre premyslený, dobre zorganizovaný, dobre fungujúci, napr. systém niečoho, využívajúci prepracované, zložité metódy