Výsledky vyhľadávania pre zlozil

NAROZKLADAL rozložil viac vecí
SŇAL zložil (kniž.)
SŇAL zložil, zvesil
SŇALA zložila (z hlavy)
SŇALO zložilo (kniž.)
VZDALO SA zložilo zbrane
ZHNIL rozložil sa
ZHNILO rozložilo sa