Výsledky vyhľadávania pre zlučovať

ADOVAŤ chemicky zlučovať, spojovať, viazať
ADOVAŤ spájať, zlučovať (odb.)
ADOVAŤ zlučovať (odborne)
AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
AVIDITA snaha kyselín a zásad zlučovať sa, chemické zlučovanie kyselín a zásad
HYDROFÍLIA vodomilnosť, schopnosť látok zlučovať sa s vodou, opeľovanie rastlín prostredníctvom vody
SYNTETIZOVAŤ zlučovať, vnútorne spájať, umelo vyrábať