Výsledky vyhľadávania pre zlucenina dusika s kovom

AZID soľ kyseliny azidovodíkovej, zlúčenina dusíka s kovom
NITRID zlúčenina dusíka s kovom