Výsledky vyhľadávania pre zmat

ANARCHIA bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok, porušenie spoločenského poriadku
ANARCHY zmätok, po anglicky
AUGST český zberateľ orientálnych mincí a numizmatický teoretik (Bedřich, 1889-1969)
AUŠUS hovorový výraz pre zmätok, brak, nekvalitnú vec, nepodarok, bezcennú vec
BÁBEL zmätok (hovor.)
BABEL zmätok, po anglicky
BABYLON zmätok, najčastejšie jazykový, bludisko
BAFFLED zmätený, po anglicky
BALAMUTA chaos, zmätok
BALAMUTA zmätok, neporiadok (expr.)