Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zmena

AGOGIKA pohybová voľnosť v prednese hud. skladby, zmena tempa pri jej interpretácii
AKLIMÁCIA zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu
AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
ALKALIZÁCIA zmena reakcie prostredia na alkalické
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
ANASTROFA náhla zmena
APELATIVIZÁCIA zmena vlastného mena na všeobecné
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
BIOKINETIKA náuka o pohyboch organizmov a zmenách s nimi súvisiacich