Výsledky vyhľadávania pre zmena , premena

KONVERZIA zmena, premena (náboženského vyznania, dlhu za iný, ktorý je výhodnejší pre dlžníka a pod.), obrat, premena plodného materiálu na látku štiepiteľnú v jadrovom reaktore
KONVERZIA zmena, premena (odb.)
MASKULINIZÁCIA zmena ženských pohlavných znakov na mužské, transplantáciou pohlavných žliaz vyvolaná premena samice na samca
METAMORFÓZA premena, zmena tvaru, vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu, premena hornín pôsobením horotvorných procesov, vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy
PREROD základná premena, zmena (kniž.)
WANDEL zmena, premena, po nemecky