Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zmena pohyb

AGOGIKA pohybová voľnosť v prednese hud. skladby, zmena tempa pri jej interpretácii
BIOKINETIKA náuka o pohyboch organizmov a zmenách s nimi súvisiacich
SALTACE skokový pohyb, odskok náhla zmena
TRANSFOKÁCIA postupná zmena merítka celého obrazu vyvolávajúca zdanie pohybu celého segmentu alebo jeho časti smerom k pozorovateľovi alebo od neho