Výsledky vyhľadávania pre zmlúva

AGRÉMENT dohoda, zmluva
ALIANCIA spojenecká zmluva
ANGAŽMÁ zmluva
ANGAŽMÁN zmluva o prijatí do umeleckého (napr. divadelného) súboru, pracovný úväzok v umeleckom súbore
ASIENTO zmluva medzi španielskou korunou a určitým subjektom obchodného práva
CHARTER PARTY zmluva medzi lodiarom a najímateľom o prenájme lodi na prepravu tovaru
KONTRAKT zmluva dohoda dohovor
KONVENCIA dohoda, zmluva, zvyklosť, spoločenský mrav
KZ kolektívna zmluva (skr.)
LICENCIA voľnosť, povolenie, zmluva o využití patentu alebo vynálezu, prípadne osvedčeného výrobného postupu