Výsledky vyhľadávania pre zmn

AGAMEA nepohlavné rozmnožovanie
AGAMIA nepohlavné rozmnožovanie
AGAMOGÓNIA nepohlavné rozmnožovanie
AGAMOSPERMIA vznik zárodku bez pohlavného rozmnožovania
AKTIVÁTOR látka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie, zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde
ALOCHÓRIA rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom
AMFIGÓNIA pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných buniek
AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
AMPLIFIKÁCIA rozšírenie rozmnoženie zveľadenie zdokonalenie
ANAGLYF stereoskopické zobrazenie, polovypuklé sochárske dielo, metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou, vytváranie stereoskopického modelu