Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zní

AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABERDEEN austrálska železničná stanica
ABERDEEN železničná stanica v Škótsku
ABIOGENÉZA samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
ABOLÍCIA zrušenie, zničenie (napr. orgánu) (med.)
ABRÁZIA zoškrabanie povrchu sliznice (lek.)
AC Algoma Central Railway (skr.), bývalá železnica v Severnom Ontáriu v Kanade
ACETOÍN kvapalina vznikajúca pri kvasení
ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ACETYLÉN jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.