Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zn nozov

AGAMOSPERMIA vznik zárodku bez pohlavného rozmnožovania
DIASPÓRA časť rastliny umožňujúca rozmnožovanie
FAZETA brúsená plôška drahokamu, skla a pod., plôška rezných nožov, hrana skosená pod daným uhlom
GRAFIKA súborné označenie pre kresbu a rozmnožovaciu techniku kresieb, dielo vytvorené reprodukčnou technikou, zachytenie hlások písmom
HETEROGÓNIA rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov rozmnožovania
HOMOTALIZMUS systém pohlavného romznožovania u niektorých nižších organizmov
KDS značka nožov
KLON potomstvo, ktoré vzniklo nepohlavným rozmnožovaním rovnakého jedinca, klonovaním, výsledok klonovania, nepohlavný zrod
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných
NÁSOBIL znásoboval, rozmnožoval, množil