Výsledky vyhľadávania pre znak

AEROEMBOLIZMUS nežiadúce príznaky v živom organizme vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AEROEMBOLIZMUS nežiaduce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
ALELA dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu
ALELA dedičný znak
ALELA párový gén, alelomorfa, v genetike dedičný základ znaku, forma génu
AMPERSAND výpočtový technický znak
ANTROPOGENETIKA vedný odbor skúmajúci dedičnosť a premenlivosť znakov človeka
ANTROPOSOCIOLÓGIA sociologická disciplína odvodzujúca sociálne postavenie jedinca od jeho anatomických znakov
ANXIOZITA chorobný stav úzkosti ako príznak mnohých psychoneuróz