Výsledky vyhľadávania pre znak, znamenie

EMBLÉM znak, symbol, znamenie
INDIKÁCIA znak, znamenie, určenie, stanovenie liečebného postupu, signalizácia sledovaného stavu
KRITÉRIUM meradlo pre porovnanie, určovací znak, poznávavacie znamenie, závod vybraných pretekárov
SIGNÁL dohodnutý znak, dohodnuté znamenie, návestie
SIGNIFIKÁCIA význam, významnosť, označenie, označkovanie, znak, znamenie
SYMBOL znak, znamenie, predmet, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem, znamenie s hlbším alebo skrytým významom, znak matematickej veličiny, chemická značka prvku, výsostný znak