Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre znamienk

AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
AKCIDENTÁLA znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu, znamienko rušiace predznamenanie
AKÚT 1. stúpavý tónový (melodický) prízvuk 2. grafické znamienko na označenie stúpavého prízvuku, apostrof
APOSTROF odsuvník, znamienko označujúce vynechanú hlásku (lingv.)
BODKA interpunkčné znamienko
BODKA znamienko za vetou
BODKOČIARKA interpunkčné znamienko
ČIARKA diakritické znamienko
ČITRAKA v hinduizme denne obnovované znamenie príslušnosti k sekte, u žien znamienko krásy na čele
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)