Výsledky vyhľadávania pre znesvat

SPROFANOVAŤ znesvätiť zneucitiť
ZNEUCTIŤ potupiť, zahanbiť, znesvätiť