Výsledky vyhľadávania pre znetvoriť

OHAVIŤ znetvoriť
OHAVIŤ znetvoriť (expr.)
ZMRZAČIŤ dokaličiť znetvoriť
ZOHAVIŤ mrzačiť, zmrzačiť, znetvoriť, zohyzdiť