Výsledky vyhľadávania pre znič expresivne

SKÁNTRIŤ zabiť, zničiť (expr.)
SPRALA zničila, zbila (expr.)
UHUBIL zničil (expr.)
ZAKOPAŤ zničiť, zahubiť, premárniť (expr.)