Výsledky vyhľadávania pre zničení

ABOLÍCIA zrušenie, zničenie (napr. orgánu) (med.)
ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
ANIHILÁCIA zničenie, zmiznutie, zánik častice premenou na iné častice
AUTODEŠTRUKCIA samočinné zničenie, sebapoškodzovanie
CASTRATIO kastrácia, odstránenie, zničenie pohlavných žliaz (med.)
DAMAGE zničenie, po anglicky
DEMISE zničenie, po anglicky
DEŠTRUKCIA zbúranie, zničenie, skaza, rozklad
DEVASTÁCIA pustošenie, vyplienenie, zničenie
HAVOC zničenie, po anglicky