Výsledky vyhľadávania pre zničil na 7 písmen

SPÁLILA zničila ohňom
UMORILA zničila umorením
ZHRANEL prestátím sa zničil
ZLOMILA zničila lámaním
ZODRALI zničili odev opotrebovali