Výsledky vyhľadávania pre zniž tlak

AEROEMBOLIZMUS nežiadúce príznaky v živom organizme vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AEROEMBOLIZMUS nežiaduce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
DEKOMPRESIA pôsobenie zníženého atmosférického tlaku na organizmus, napr. pri potápaní, lietaní, zníženie tlaku vo valci výbušného motora, v niektorom orgáne či priestore, odľahčenie
ENAP liek na zníženie tlaku, liek proti vysokému tlaku, liek na vysoký tlak, kardio liek
HYPOTENZIA zníženie krvného tlaku, krvný podtlak, hypotónia
HYPOTENZÍVUM látka znižujúca krvný tlak
KALIKREÍN bielkovinový hormón znižujúci krvný tlak