Výsledky vyhľadávania pre zošmiešňovať

KARIKOVAŤ zosmiešňovať napodobňovaním
PARODIZOVAŤ zosmiešňovať
PARODOVAŤ zosmiešňovať
RECESIJNÝ samopašný s úmyslom provokovať zosmiešňovať
TRAVESTOVAŤ zosmiešňovať