Výsledky vyhľadávania pre zo po lat

ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej
ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej, zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia
ABSORPCIA zoslabenie, pohlcovanie zvuku a žiarenia pri prechode cez látku
ABUTILON ozdobný izbový kvet, latinský názov rastlinného rodu podslnečník
AELIA bzdocha, po latinsky (zool.)
AKTIVÁTOR látka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie, zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde
APOLLO latinský názov starogréckeho, etruského a starorímskeho boha (Apollón)
ARIES medzinárodný názov a latinské pomenovanie súhvezdia Baran
AURIGA latinský názov súhvezdia povozník
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok