Výsledky vyhľadávania pre zoroas

AVESTA Zoroastrovo učenie
MAZDAIZMUS staroperzské náboženstvo proroka Zarathustru, zoroastrizmus
VÁI zoroastrijský boh
ZENDAVESTA náboženské spisy staroiránskeho náboženstva pripisované Zoroastrovi
ZOROASTRIZMUS staroiránske náboženstvo proroka Zoroastra (Zarathustru) založené na predstave sváru dobra so zlom, mazdaizmus