Výsledky vyhľadávania pre zozna

ABECEDÁR abecedný zoznam
ADRESÁR zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy
ADRESÁR zoznam mien a adries
ACHROMATOPSIA farbosleposť, neschopnosť rozoznávať určité farby a farebné odtiene
AMPLEKTÁCIA prvá fáza zoznamovania sa a zbližovania sa s objektom erotického záujmu
ASTEREOGNÓZIA neschopnosť rozoznať predmety dotykom (lek.)
ATÓNIA nerozoznávanie výšky tónov, ochabnutie, strata svalového napätia (lek.)
BIBLIOGRAFIA zoznam knižných prameňov určitého odboru
BIBLIOGRAFIA zoznam knižných prameňov určitého odboru, súpis publikácií jednotlivého autora
BORDEREAU zoznam odosielanej kuriérskej pošty