Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zpu

ACETOL redukčné rozpúšťadlo, druh rozpúšťadla
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACETÓN organické rozpúšťadlo, propanón, bezfarebná horľavá tekutina
ALBUMÍN vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov
AMYLOPEKTÍN polysacharid, vo vode nerozpustná zložka škrobu
AMYLÓZA vo vode rozpustná zložka cukru, polysacharid
BAKTERIOLYZÍN protilátka v krvi rozpúšťajúca baktérie
BENZÉN najjednoduchší aromatický uhľovodík, bezfarebná horľavá kvapalina používaná ako rozpúšťadlo
BUTANOL rozpúšťadlo, butylalkohol
CYTOLÝZA rozpadnutie, rozpustenie bunky