Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zrak

ADAPTOMETRIA merania vnímania zrakových svetelných podnetov
ADAPTOMETRIA meranie vnímania zrakových svetelných podnetov
ADSPEKCIA vyšetrenie zrakom
AMAURÓZA nezvratná strata zraku slepota
AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
AMBLYOPIA tupozrakosť (lek.)
AMBLYOPIA tupozrakosť zníženie zrakovej ostrosti
ANOPIA zraková porucha
ANOPIA zraková porucha (lek.)
ANOPSIA zraková porucha (lek.)