Výsledky vyhľadávania pre zretelnosť

ATENZITA zreteľnosť (psych.)
SERENITA jasnosť, zreteľnosť, rozjarenosť, bujarosť