Výsledky vyhľadávania pre zriedkavo zriedkavo

ABECEDÁR šlabikár (zried.)
ABITURIENT absolvent nematuritnej školy alebo vzdelávacieho kurzu (zried.)
AHÁKALI prikyvovali (zried.)
ANALYZÁTOR odborník robiaci analýzu (zried.)
ARTIKULÁCIA kĺb (zried.lek.)
AURA svätožiara (zried.)
BABEČKA stará žena (zried.)
BABENKA stará mať (zried.)
BIS dvakrát (zried.)
BLATIL špinil blatom (zried.)