Výsledky vyhľadávania pre zrnity zladovateny sneh

FIRN zľadovatený zrnitý sneh