Výsledky vyhľadávania pre zvádzanie

LÁKANIE zvádzanie, zvedenie
ROZVOD rozvádzanie, rozvedenie (všeob.)
ROZVOD súhrn potrubí, vedení a ďalších zariadení slúžiacich na rozvádzanie médií (stav.)