Výsledky vyhľadávania pre zvýšena citlivosť

ALERGIA zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom
HYPERESTÉZIA zvýšená citlivosť
IDIOSYNKRÁZIA zvýšená citlivosť na niektoré javy alebo látky, neprekonateľný odpor