Výsledky vyhľadávania pre zviera na ak

AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
BRUCELÓZA infekčné bakteriálne ochorenie zvierat prenosné na človeka
KONTUMÁCIA opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat, nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného, nedostavenie sa športového
MNEMOTAXIA opakované návraty zvieraťa na to isté miesto
PANZOOTIA rýchlo sa šíriaca nákaza postihujúca zvieratá na veľkom území
ZOOFÍLIA láska ku zvieratám, sexuálna úchylka charakterizovaná ukájaním pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratmi, sodomia