Výsledky vyhľadávania pre zviera na ju

BACILONOSIČE zvieratá prenášajúce bacily
KAFILÉRIA zariadenie na spaľovanie uhynutých zvierat, stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly
KERATÍN jednoduchá bielkovina nachádzajúca sa vo vlasoch, pokožce, nechtoch, u zvierat v perí a kopytách
KVADRATÚRA vzájomná poloha dvoch kozmických telies, keď ich spojnice so Zemou zvierajú uhol 90 stupňov, v matematike určenie plošného obsahu plochy
MORDA papuľa zvierat, má ju medveď, líška, psík mývalovitý, rys, jazvec a lovecký pes, ale vydra má vraždenia so štetinami. Kuny a lasica majú mordičku, poľovnícky.
OJE žrď na zapriahanie zvierat, žrď na voze, žrď voza, ku ktorej zapriahajú kone
PANZOOTIA rýchlo sa šíriaca nákaza postihujúca zvieratá na veľkom území